Hafe International Limited
تامین کنندگان تایید شده
  • اعتماد
    مهر
  • تایید
    تامین کننده
  • اعتبار
    بررسی
  • قابلیت کننده
    ارزیابی
از جانب: اطلاعات مورد نیاز
به:

    (Hafe International Limited)

موضوع:
موضوع شما باید بین 10-255 کاراکتر باشد.
پیام:
پیام خود را باید بین 20-3،000 کاراکتر باشد.
قیمت   پرداخت 
به عنوان مثال 10000 / رایانه های شخصی
مشخصات   توضیحات شرکت   زمان تحویل  
لطفا با من در عرض 24 ساعت پاسخ دهید.
ایمیل من دو بار در هفته در به روز رسانی آخرین اطلاعات محصولات و عرضه.